Global Utilities Services Company Limited

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับนิคมฯ อุตสาหกรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โดยมีการจัดฐานกิจกรรมเกมให้ความรู้เรื่องน้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ของขวัญ อาหารว่าง และเครื่องดื่มให้กับเด็กๆ สถานศึกษา และชุมชนโดยรอบนิคมฯ

กิจกรรม “นิคมฯ สมุทรสาคร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปันความรู้ สู่เยาวชน”

กัสโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (สนส.) จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “นิคมฯ สมุทรสาคร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปันความรู้ สู่เยาวชน” โดยการไปมอบความรู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสันทนาการ ให้กับน้องๆ นักเรียน ณ โรงเรียนวัดศิริมงคล

ข่าวอื่นๆ >>

ปฏิทินกิจกรรม

 

February 2019

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
          1 2
3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13 14
15 16
17
18 19 20 21
22 23
24 25 26
27 28

วิดิโอ

สมัครรับจดหมายข่าวจากกัสโก้

Quiz

สื่อสิ่งพิมพ์