Global Utilities Services Company Limited

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรม “คณะเยี่ยมชม เดือน กุมภาพันธ์ 2562”

กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตน้ำรีไซเคิล โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริษัท และมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับนิคมฯ อุตสาหกรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โดยมีการจัดฐานกิจกรรมเกมให้ความรู้เรื่องน้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ของขวัญ อาหารว่าง และเครื่องดื่มให้กับเด็กๆ สถานศึกษา และชุมชนโดยรอบนิคมฯ

ข่าวอื่นๆ >>

ปฏิทินกิจกรรม

 

April 2019

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
  1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13
14 15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25
26 27
28 29
30

วิดิโอ

สมัครรับจดหมายข่าวจากกัสโก้

Quiz

สื่อสิ่งพิมพ์