Global Utilities Services Company Limited

G-QUIZ

ฉบับที่ผ่านมามีผู้ร่วมส่งแนวคิดในการช่วยลดการใช้พลาสติก เช่น การส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชน การพกถุงผ้าเวลาไปซื้อของ  เลือกใช้ภาชนะที่เป็นแก้ว หรือโลหะ  หรือภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ รวมไปถึงการนำวัสดุอุปกรณ์พลาสติกที่มีอยู่มาดัดแปลงใช้ต่อให้เป็นประโยชน์   เราขอมอบรางวัลสำหรับผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถาม G-Quiz ฉบับ เดือน ก.ค.-ก.ย.61 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ค่ะ

มีผู้โชคดีได้รับรางวัล 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. คุณสุกัญญา วงค์คำเครื่อง                   บจก.เวิลด์แนเชอรัลฟู้ด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน

2. คุณธีมาพร รวงงาม                            บจก.ยามาโต๊ะ อินดัสทรี นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

3. คุณจินดา ชัยสิทธิ์                             บจก.สยามบลูมาร์ค นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

4. คุณเยาวเรศ อะนุการ                          บจก.แอมพาส ออโต้ มิลเลอร์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู

5. คุณจีรชัย สันทาลุนัย                          เจม โครงการ แหลมฉบังรีไซเคิล

*ขอเชิญร่วมสนุกตอบคำถามกับวารสารกัสโก้ทูเดย์   ปีที่ 15 ฉบับที่ 3​*
 “พูดถึงกัสโก้ คุณนึกถึงอะไร” ??
 

ถามกันง่ายๆ คำตอบอยู่ในเล่ม เราอยากให้ทุกคนร่วมสนุกส่งคำตอบมาลุ้นรางวัลกันค่ะ  มีช่องทางการส่งคำตอบให้เลือกดังนี้ค่ะ email info@gusco.co.th  

เว็บไซด์ www.gusco.co.th  หัวข้อ G-Quiz หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน หมดเขตส่งคำตอบวันที่ 30 พฤศจิกายน

พ.ศ.2561 นี้ ลุ้นรับ ของรางวัล จำนวน 5 รางวัลค่ะ  

 
ชื่อ - นามสกุล :
*
บริษัท/หน่วยงาน :
*
นิคมอุตสาหกรรม :
*
อีเมล์ :
คำตอบ :
*