สถานที่ตั้ง : โรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
49/19 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี     
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นการสานต่อนโยบาย และประชาสัมพันธ์โครงการ ระบบหมุนเวียนน้ำ  เสียกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Recycle Plant) ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง                          
2. เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้และจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง ระบบหมุนเวียนน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
ประกอบด้วย
:  ห้องแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องระบบหมุนเวียนน้ำเสีย
รูปแบบการนำเสนอ :  บอร์ดนิทรรศการ, สื่อสิ่งพิมพ์ และวีดีทัศน์ แบ่งออกเป็น 8  ZONE
สนใจติดต่อเข้าเยี่ยมชม ได้ที่
บริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ โทร.02-658-6299 หรือ
หน่วยงาน แหลมฉบัง โทร.038- 490482
กลับสู่หน้าหลัก