แผนผังเว็ปไซต์

รู้จักกัสโก้
ก่อตั้งบริษัท
ประสบการณ์้
วิสัยทัศน์และภารกิจ
นโยบายการจัดการ 
 
บริการ
ขอบเขตการบริการ
มาตรฐานและคุณภาพการบริการ
เจตนารมณ์การให้บริการ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
การจัดการด้านน้ำ และน้ำเสีย
ดำเนินการงานจัดจ้างต่างๆ
 
หน่วยปฏิบัติการ
ภาคกลาง
  + โครงการบริหารจัดการควบคุมระบบน้ำ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  + โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
  + นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
  + นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  + โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี
  + นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
  + นิคมอุตสาหกรรมบางปู
  + นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  + นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
  + นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ภาคตะวันออก
  + นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  + นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  + นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
ภาคเหนือ
  + นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)
  + นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  + นิคมอุตสาหกรรมขอนแก่น
ภาคใต้
  + นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง)
 
 
ข่าวสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวและความเคลื่อนไหว
คณะเยื่ยมชม
G-Quiz
Safe@mind
วารสารกัสโก้
 
อินทราเน็ต
ตั้งคำถามใหม่
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 
ติดต่อกับเรา
แบบฟอร์มอีเมล์
แผนที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการอุตสาหกรรม
  + ภาคกลาง
    » นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
    » นิคมอุตสาหกรรมบางปู
    » นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
    » โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี
    » โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
    » นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
    » นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
    » นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย)
    » โครงการบริหาร จัดการ ควบคุมระบบน้ำ
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  + ภาคตะวันออก
    » นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
    » นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
    » นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
    » บริษัท กัสโก้ เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  + ภาคเหนือ
    » นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)
    » นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร
  + ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    » นิคมอุตสาหกรรมขอนแก่น
  + ภาคใต้
    » นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง)
ร่วมงานกับกัสโก้