คณะเยี่ยมชม
 
 
25-04-57
คณะเยี่ยมชม เดือน มี.ค. 57
 

กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตน้ำรีไซเคิล โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก นักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตลอดเดือน  มีนาคม  2557

กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
  1 / 41