คณะเยี่ยมชม
 
 
06-12-56
คณะเยี่ยมชม เดือน พ.ย. 56
 
กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก องค์กรภายในประเทศ  โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดเดือน  พฤศจิกายน  2556
 
 
กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนดาราสมุทร, โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2  
และมหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
 
กัสโก้ หน่วยงานบางพลี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ผู้บริหาร บจก.คูริตะ-จีเค เคมีคอล
 
 
  4 / 41