คณะเยี่ยมชม
 
 
17-10-56
คณะเยี่ยมชม เดือน ก.ย. 56
 
กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก องค์กรภายในประเทศ  และ ต่างประเทศ รวมทั้ง โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดเดือน  กันยายน  2556
 
 
กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,โรงเรียนดาราสมุทร,  
นักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองยี่โถ จ.ปทุมธานี
 
 
กัสโก้ หน่วยงานช่องนนทรี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บจก.มีเดียวอค และทีมงานจากสถานีโทรทัศน์ Pro 7 ประเทศเยอรมนี,
บจก.เอเชี่ยนเคมีคัล แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง และ RESOURCECO ASIA (M) SDN BHD
 
 
  6 / 41