คณะเยี่ยมชม
 
 
16-10-56
คณะเยี่ยมชม เดือน ก.ค. 56
 
กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก องค์กรภายในประเทศ  และ ต่างประเทศ รวมทั้ง โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดเดือน  กรกฎาคม  2556

กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก นักเรียนจากสถานศึกษาโดยรอบนิคมฯ แหลมฉบัง
ที่เข้าร่วมกิจกรรม สนฉ. โครงการ ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมถวายวันแม่
 
 
กัสโก้ หน่วยงานสุวรรณภูมิ
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก เจ้าหน้าที่ประเทศมัลดีฟส์ ประเทศมอร์เลส
ผู้แทนองค์การอนามัยโรค และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค
 
 
กัสโก้ หน่วยงานช่องนนทรี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์
 

 

 
 
  8 / 41