คณะเยี่ยมชม
 
 
05-07-56
คณะเยี่ยมชม เดือน มิ.ย. 56
 
กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก องค์กร และ มหาวิทยาลัยต่าง ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดเดือน มิถุนายน 2556
 
 
กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
กัสโก้ หน่วยงานมาบตาพุด
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ร่วมมือกับ HCMC University of Architecture ประเทศเวียดนาม
 
 
กัสโก้ หน่วยงานพีทีอี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 
 
กัสโก้ หน่วยงานช่องนนทรี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 
 
 
  9 / 41