คณะเยี่ยมชม
 
 
05-07-56
คณะเยี่ยมชม เดือน พ.ค. 56
 
กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชม ข้าราชการศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดเดือน  พฤษภาคม  2556
 
 
กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากข้าราชการ กรมป่าไม้ จังหวัดชลบุรี
 
 
  10 / 41