คณะเยี่ยมชม
 
 
13-05-56
คณะเยี่ยมชม เดือน เม.ย. 56
 

กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่มชมจาก ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล  และองค์กรต่างๆ  ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดเดือน  เมษายน  2556

กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 
กัสโก้ หน่วยงานช่องนนทรี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บจก. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ และ Vietnam Australia Environment
 
 

 

 
 
  11 / 41