คณะเยี่ยมชม
 
 
13-03-56
คณะเยี่ยมชม เดือน มี.ค. 56
 
กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่มชมจาก องค์กรภายในประเทศ  และ ต่างประเทศ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยต่างๆ  ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดเดือน  มีนาคม  2556
 
 
กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
 ร่วมกับสนง. นิคมฯ แหลมฉบัง ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง, 
มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 
 
กัสโก้ หน่วยงานช่องนนทรี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), ข้าราชการบริหาร
จากหน่วยงานภาครัฐของประเทศเวียดนาม และมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 
 
  12 / 41