คณะเยี่ยมชม
 
 
22-03-56
คณะเยี่ยมชม เดือน ก.พ. 56
 

กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่มชมจาก มหาวิทยาลัย และองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดเดือน กุมภาพันธ์  2556

กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลนครแหลมฉบัง
 
 
กัสโก้ หน่วยงานช่องนนทรี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
กัสโก้ หน่วยงานสุวรรณภูมิ
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
กิจการร่วมค้า กัสโก้และเจ็ม หน่วยงานจตุจักร
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัย Diponegoro ประเทศอินโดนิเซีย
 
 
 
 
  13 / 41