คณะเยี่ยมชม
 
 
02-07-55
คณะเยี่ยมชม เดือน มิ.ย. 55
 

กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่มชมจาก องค์กรต่างๆ ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดเดือน  มิถุนายน  2555

หน่วยงานช่องนนทรี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมของผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ กทม. กลุ่มงานปฏิบัติการ 3 (หนองแขม)
และเจ้าหน้าที่ AIT (ประเทศอินเดีย)
 
 
 
  16 / 41