คณะเยี่ยมชม
 
 
15-06-55
คณะเยี่ยมชม เดือน พ.ค. 55
 
กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่มชมจาก โรงเรียน มหาวิทยาลัย และ องค์กรต่างๆ ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม จ. ชลบุรี ตลอดเดือน พฤษภาคม  2555

หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บจก.ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,
โรงเรียนวัดแหลมฉบัง, โรงเรียนวัดมโนรม และ โรงเรียนวัดบ้าน (ฟินวิทยา)

หน่วยงานบางพลี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน

หน่วยงานจตุจักร
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์
และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
 
  17 / 41