คณะเยี่ยมชม
 
 
03-05-55
คณะเยี่ยมชม เดือน เม.ย. 55
 
กัสโก้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำ น้ำเสีย โดยการต้อนรับคณะเยี่มชมจาก โรงเรียน มหาวิทยาลัย และ องค์กรต่างๆ ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม จ. ชลบุรี ตลอดเดือน เมษายน  2555
 
 
หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สำนักการระบายน้ำ
 
 
หน่วยงานบางพลี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
 
หน่วยงานมาบตาพุด
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
หน่วยงานลาดกระบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน
 
 
  18 / 41