คณะเยี่ยมชม
 
 
30-03-55
คณะเยี่ยมชม เดือน มี.ค. 55
 

กัสโก้ต้อนรับคณะเยี่มชมจาก องค์กร วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมในพื้นที่ปฏิบัติงานของกัสโก้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม จ. ชลบุรี ตลอดเดือน มีนาคม  2555

หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักอนามัย กทม., มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 และวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 
 
หน่วยงานบางพลี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
หน่วยงานลำพูน
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
 
 
หน่วยงานฉลุง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก บจก.อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย)
 
 
หน่วยงานจตุจักร
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 
  19 / 41