คณะเยี่ยมชม
 
 
09-02-55
คณะเยี่ยมชม เดือน ม.ค. 55
 

กัสโก้ต้อนรับคณะเยี่มชมจาก มหาวิทยาลัย และโรงเรียน ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมในพื้นที่ปฏิบัติงานของกัสโก้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม จ. ชลบุรี ตลอดเดือน มกราคม  2555

หน่วยงานแหลมฉบัง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ จ.อุดรธานี
และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
  21 / 41