ปฎิทินกิจกรรม
 
 
03-04-57
ปฏิทินกัสโก้ เดือน เม.ย.57
 

 

วันที่
เวลา
รายละเอียด
สถานที่
1 เม.ย. 57
8.30 เป็นต้นไป
ส่วนงานบำรุงรักษา ร่วมอบรมหลักสูตร "Zero Breakdown Maintenance"
บจก.วาโซ่
(พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์)
2 เม.ย. 57
9.00 – 11.00 น.
“MS on Tour 2014” การสื่อสารกับงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานนิคมฯ มาบตาพุด
2 เม.ย. 57
13.00 – 15.00 น.
กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ,ระบบบำบัดน้ำเสียและ ระบบผลิตน้ำรีไซเคิล
3 เม.ย. 57
8.30 เป็นต้นไป
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ครั้งที่ 1/2557
 
กัสโก้ หน่วยงานบางชัน
 
4 เม.ย. 57
8.30 เป็นต้นไป
Workshop “BLUE Culture” ครั้งที่ 1/2557
4 เม.ย. 57
9.30 – 11.00 น.
กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง ร่วมงานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อสัมฤทธิ์ เจ้าแม่พัดโบก
ชุมชนบ้านแหลมฉบัง
8 เม.ย. 57
9.00 – 12.00 น.
กัสโก้ หน่วยงานพีทีอี จัดกิจกรรม 5 ส. โดยการทำความสะอาดภายในโครงการ
กัสโก้ หน่วยงานพีทีอี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 เม.ย. 57
13.00 – 16.30 น.
กัสโก้ หน่วยงานบางชัน ร่วมกับสำนักงานนิคมฯ บางชัน ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมฯ บางชัน
บจก.เฮลซ์เทรดดิ้ง
บจก.บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี่
บจก.เนสท์เล่ (ไทย)
8.00 – 16.30 น.
กัสโก้ หน่วยงานบางพลี ร่วมกับสำนักงานนิคมฯ บางพลี จัดกิจกรรม “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ”
ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวบางเสาธง จ.สมุทรปราการฯ
9.30 – 12.00 น.
กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง ร่วมกับสำนักงานนิคมฯ แหลมฉบัง จัดกิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 เนื่องในวันสงกรานต์
ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมฯ แหลมฉบัง
9.30 – 12.00 น.
กัสโก้ หน่วยงานบางปู ร่วมกับสำนักงานนิคมฯ บางปู จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ” ประจำปี 2557
ห้องประชุมสำนักงานนิคมฯ บางปู
8.00 – 16.30 น.
กัสโก้ หน่วยงานลำพูน ร่วมกิจกรรม “นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ”  เนื่องในโอกาสสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2557
ห้องประชุมสำนักงานนิคมฯ ภาคเหนือ
8.00 – 11.00 น.
กิจการร่วมค้า กัสโก้และเจ็ม หน่วยงานจตุจักร จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ รดน้ำดำหัว”
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร
9 เม.ย. 57
8.30 เป็นต้นไป
กัสโก้ หน่วยงานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ควบคุมงาน (ทอท.)
โรงบำบัดน้ำเสียท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
 
 
9 เม.ย. 57
8.30 เป็นต้นไป
อบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์ใหม่ใบกำกับ จับประเด็นบัญชี VS ภาษี"
โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า
8.30 เป็นต้นไป
ส่วนงานบำรุงรักษา ร่วมอบรมหลักสูตร "ทบทวนและปรับพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานบำรุงรักษา CMMS IDYL-PM"
กัสโก้ หน่วยงานบางชัน
 
10 เม.ย. 57
9.30 – 12.00 น.
กัสโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร ทำบุญเลี้ยงพระเพล 
กัสโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร
9.00 – 12.00 น.
กัสโก้ หน่วยงานลาดกระบัง ร่วมกับสำนักงานนิคมฯลาดกระบัง จัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย” สงกรานต์ ปี 2557
อาคารใหม่ ชั้น 5 สำนักงานนิคมฯลาดกระบัง
 
 
11 เม.ย. 57
8.30 เป็นต้นไป
กัสโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานนิคมฯ สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “รดน้ำดำหัว และขอพรผู้สูงอายุชุมชนโดยรอบนิคมฯ” 
ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานนิคมฯสมุทรสาคร
8.00 – 12.00 น.
กัสโก้ หน่วยงานมาบตาพุด ร่วมกิจกรรม “วันผู้สูงอายุ” ประจำปี 2557 ในนามคณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์
สำนักงานนิคมฯ มาบตาพุด
17 เม.ย. 57
10.00 เป็นต้นไป
กัสโก้ หน่วยงานมาบตาพุด ร่วมกับสำนักงาน
นิคมฯ มาบตาพุด จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ”
ชุมชนมาบชะลูด และชุมชนซอยคีรี
21 – 22
 เม.ย. 57
8.30 เป็นต้นไป
อบรมหลักสูตร "จป.หัวหน้างาน"
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ตลิ่งชัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1 / 48