คณะเยี่ยมชม
 
 
25-04-57
คณะเยี่ยมชม เดือน มี.ค. 57
 
 
 
15-11-54 คณะเยี่ยมชม เดือน ต.ค. 54
25-10-54 ต้อนรับคณะเยี่ยมชม เดือน ก.ย. 54
01-09-54 ต้อนรับคณะเยี่ยมชม เดือน ก.ค. 54
05-07-54 คณะเยี่ยมชม เดือน มิ.ย. 54
14-06-54 ต้อนรับคณะเยี่ยมชม เดือน พ.ค. 54
11-05-54 ต้อนรับคณะเยี่ยมชม เดือน เม.ย. 54
18-04-54 ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ประจำเดือน มี.ค. 54
16-03-54 ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ประจำเดือน ก.พ. 54
24-02-54 ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ประจำเดือน ม.ค. 54
29-07-53 ต้อนรับคณะเยี่ยมชม เดือน ก.ค. 53
23-06-53 "ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ประจำเดือนมิถุนายน 53"
22-01-53 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
19-01-53 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
15-01-53 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากบริษัท วีโอเลีย วอเตอร์ ประเทศมาเลเซีย และ Jica
12-01-53 ต้อนรับคณะเยี่ยมจากมหาวิทยลัยราชภัฎสวนดุสิต
09-11-52 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก (JICA) ประเทศญี่ปุ่น
01-10-52 คณะเยี่ยมชมประจำเดือน ก.ย. 2552
03-08-52 คณะเยี่ยมชมประจำเดือน ก.ค. 2552
05-06-52 คณะเยี่ยมชมประจำเดือน มิ.ย. 2552
12-06-52 คณะเยี่ยมชมประจำเดือน พ.ค. 2552
 
 
  2 / 3